Mekarguider: Byta och rengöra drivaxel

Av Kalle Söderman

Denna guide är baserad på Colt C50's höger drivaxel


Tidsåtgång: Har du alla verktyg och lyckas lossa alla nödvändiga delar så tar det hela 1 heldag. Mest tidskrävande är rengöringen av yttre drivknut.


Verktyg och annat som behövs

 • Hylsnyckelsats (måste ha inringad hylsa i första bilden)
 • Skruvmejsel
 • Kulbultsavdragare
 • Stor avdragare
 • Slägga eller hammare
 • Drivknutsfett
 • Lacknafta
 • Tång
 • Burk med trycksatt luft (Köpes på t.ex. Biltema)
 • Låsrings-tång (tång som trycker utåt)
 • Förlängare(i mitt fall ett ihåligt järnrör)


Demontering
Sätt parkeringsbromsen och lägg i en växel. Nu ska hjulmuttrarna och navmuttern lossas. Först måste låsclipen bankas ut, därefter använder du förlängaren för att få extra kraft när navmuttern skall lossas (den kan sitta riktigt ordentligt). Hissa upp bilens front och palla upp med två bockar, se till att de står stadigt. Ta av hjulet och vrid ratten fullt ut åt vänster. Lokalisera muttern till kul-leden och lossa den. Därefter separeras kul-leden från styrleden med en kulbultsavdragare, fast först bör gummidamasken smörjas in med lite fett för att undvika skador på den. Kulbultsavdragaren placeras vid pilen i bilden med den flata sidan nedåt mot damasken. Därefter är det bara att banka på tills bulten lossats. Var förberedd på att den kan sitta åt utav bara h-e... När lederna är separerade från varandra kan styrleden röras ganska fritt och rum finns bakom för att dra ut drivaxeln. Skulle inte drivaxeln åka ur så kan en avdragare användas, banka inte på änden! Nu skall det större låsclippet på den inre damasken lossas. Detta görs genom att bända upp låsflärparna med en skruvmejsel. Därefter är det bara att dra ut drivaxeln. Täck över den öppna kåpan så det inte kommer in smuts.

Isärplockning av drivaxeln
Använd låsrings-tången för att ta bort låsringen, en skruvmejsel kan underlätta för att få bort den. När låsringen är borta skall "spindelenheten" dras av, detta görs lämpligen med en avdragare då den kan sitta rätt hårt. Se till att notera vilken ände som skall sitta ytterst. Tejpa änden med splines för att skydda damaskerna när dess dras av. Ta bort damasken efter att ha lossat låsclippet. Lossa även resten av låsclippen. Dämparen dras oxå av med hjälp av en avdragre då den kan sitta riktigt ordentligt. Även här bör du notera vilken ände som skall sitta närmast yttre knuten respektive inre knuten. För att hjälpa den att glida av kan man fetta in stången. När den är avdragen är det bara den yttre drivknutsdamasken som skall dras av.

Rengöring
Rengör allt noggrant i lacknafta utom gummidetaljerna, som bara bör torkas av med en bit papper. Inspektera damaskerna så de inte har nåt hål eller är på väg att bli ett. Isåfall måste de bytas ut! (700-900kr original hos mitsubishi) Är de torra så kan man smörja in dem med lite fett för att öka livslängden. Den yttre drivknuten går inte att plocka isär så därför är det mycket viktigt att man är noggrann vid rengöringen så att all gammal smuts och fett tvättas bort. Detta är ganska svårt och tar tid. Kanske har du köpt en ny knut för att den gamla var dålig eller så har du skaffat en från skroten. En knut som "knackar" när man svänger och gasar bör bytas ut och inte bara rengöras. Har du däremot upptäckt att du har en trasig damask så räcker det oftast med att rengöra knuten för att hindra att knuten blir dålig (smuts kan lätt skada knuten om det kommer in genom en trasig damask) När du tvättat ur knuten med ren lacknafta, så är det bra att blåsa ren den från lacknaftan med tryckluft. Det är viktigt att knuten är ren från all smuts och lacknafta. Rotera knuten och titta om knuten är skadad på något sätt. Isåfall bör den bytas ut.

Ihopsättning
Fyll knuten med så mycket drivknutsfett som det går, även damasken skall fyllas med drivknutsfettet (iallafall till hälften) Fetta även in inre knuten och dess damask på samma sätt. Sätt slutligen ihop allt i omvänd ordning. Se till att dämparen och den inre knuten sätts åt samma håll som de satt innan. Se till att du är försiktig så det inte kommer in någe smuts i den inre knuten och damasken när den skall sättas tillbaka på bilen.Kommentarer:
Se till att du rengör knutarna noggrannt och blåser den ren från lacknaftan! Finns det kvar smuts i knuten kommer den snart bli dålig. Är det kvar lacknafta fäster inte fettet och kan inte smörja knuten som det är tänkt. Se även till att du inte förstör den lilla damasken vid kul-leden. För mig gick den och kulbulten sönder, bulten bara snurrade runt när jag skulle skruva fast den. Detta kan man dock lösa enkelt med att applicera tryck på undersidan av kulbulten och sen skruva åt! Funkade bra för mig och bilen har inte haft några problem med det i snart 1000 mil.

Lycka till!