Mekarguider: Byte av kamaxelrem, balansaxelrem med tillbehör
på 4G61,4G63,4G64,4G67 DOHC


Av Kalle Söderman

För det första så vill jag bara påpeka att jag tar inte på mig ansvaret för något genom att jag skrivit denna guide. Den är endast till som hjälp för de som vågar sig på ett lite större och komplicerat jobb som det är att byta kamrem. Jag lärde mig hur man skulle göra hela operationen genom att läsa ett antal guider på engelska. Länkar här till en sida på mitsuclubsweden där det finns 3 olika guider på just engelska:
http://www.mitsuclubsweden.com/forum/viewtopic.php?t=6369
Läs igenom dessa först och återkom sedan till denna svenska guide innan du ger dig på bytet.

Del Art.nr. Inköpsställe Pris
Kamaxelrem 63-233 Biltema 198
Balansaxelrem 16-94195 Mekonomen 206
Drivrem till servo 16-12.5-0675 Mekonomen 78
Spännrulle till balansaxelrem 16-57309 Mekonomen 331
Spännrulle till kamaxelrem 16-57303 Mekonomen 309
Löprulle till kamaxelrem 16-58400 Mekonomen 331
Hydraulisk spännare MD164533 Mitsubishi 1331
Spännar arm MD130032 Mitsubishi 320
Drivrem till generator 48-48364 Autoexperten 150
Vattenpump 27-702 Autoexperten 744

Verktyg och annat bra att ha inför bytet:

 • Stora hylsnyckelsatsen från Biltema eller liknande
 • Tändstiftsnyckel
 • Stor skiftnyckel
 • Momentnyckel
 • Skruvmejslar
 • Pallbockar
 • Domkraft + skydd
 • Fälgkors
 • Tändstiftsnyckel
 • Bromsrengörare
 • Spännverktyg (specialverktyg 1 & 2)
 • En mutterdragare underlättar en hel del, men är inte nödvändig
   
 • Specialverktyg 1
  Detta är ett verktyg som verkligen är värt att tillverka. Det som behövs är en pinne med 5 cm spår av storleken 8mm samt att pinnens totala längd är mellan 20 och 35 cm lång och med en ända som gör att det går att skruva stången, förslagsvis en mutter som låses fast. Det bästa och enklaste är om du hittar en pinne med spår längs hela stången, i annat fall får du göra spåren själv. (se bild 02 för hur den skall se ut)

 

 • Specialverktyg 2
  Detta verktyg är ganska simpelt att tillverka. Ta en insexnyckel storlek … och hitta ett smalt rör som skall agera som en hävstång till insexnyckeln. Stoppa in insexnyckeln i röret en bit och kläm åt änden på röret i ett skruvstäd eller liknande (men glöm inte att prova så att verktyget kommer att fungera för att spänna spännrullen) Meningen är att den korta änden av insexnyckeln stoppas in i ett av de små hålen i spännrullen och att hävarmen läggs an mot centermuttern på rullen samtidigt som man bänder upp rullen. (verktyget kan ses på bild 32)

Steg 1 – förberedelse, lossa alla delar för att komma åt, ställ upp bilen (Bild 1-11)
Se till att ställa bilen så att du kan arbeta lätt över bilens vänstra framskärm och bakom vänstra hjulet. Dra ur tändstiften. Börja med att lossa hjulmuttrarna på vänster framhjul innan du hissar upp bilen. I med parkeringsbroms och växeln i neutral. Ställ bilens front på pallbockar och sätt en garagedomkraft under oljepannan. Sätt ett skydd mellan domkraften och oljepannan för att undvika skador på bilen, förslagsvis en plankbit (kan ses på bild 10). Se även till att kraften fördelas över så stor yta som möjligt för att undvika deformering på oljepannan. Hissa upp tills domkraften så att kontakt skapats, hissa ytterligare en liten, liten bit så att en aning tryck ligger på underifrån, men inte mer. Om du inte lossat hjulet än så gör det! Lossa den inre hjulhusskärmen (i plast) för att komma åt bättre. För att komma ihåg var alla muttrar kommer ifrån så rekommenderar jag att du ritar upp delen muttrarna är tagna ifrån och gör ett litet hål där muttrarna sätts, man kan också skriva bredvid muttern varifrån den kommer, men en bild säger mer. Lossa den övre kamremskåpan (3 skruvar). Lossa motorfästet + remskivor och remmar till generator och servo. För att komma åt att lossa alla skruvar på den nedre kamremskåpan måste även remskivan vid vevaxeln lossas, den sitter fast med 4 bultar som sitter rätt hårt. Försöker man lossa dem finns det risk att skivan rör sig motsols vilket INTE är bra då ventiler kan kröka sig. Tricket är att använda sig av vevaxelbulten som stopp. För in en nyckel med ½ fyrkantsanslutning genom hålet i innerskärmen, fäst den tvärgående stången så att den inte går att rotera motsols. Nu är det säkert att dra loss bultarna till remhjulet. Dra ut remskivan så att du kommer åt att lossa sista skruvarna i nedre kamremskåpan (glöm inte vart bultarna till kamremskåpan gick då det är olika längd på dem, använd gärna bild 11 och skriv ut förstorat för att sätta skruvarna på papperet under demonteringen).

Rotera på vevaxeln MEDURS tills markeringarna på kamdreven stämmer överrens. Nu är det dags att ge sig i kast med en bult som sitter rätt hårt, vevaxelbulten. Sätt fast en nyckel på bulten och vrid tändningsnyckeln en väldigt kort stund. Se då till att nyckeln trycks in mot bulten och att den är fäst så den inte snurrar runt. Det är en stor fördel med en extra medhjälpare för att hjälpa till nu. Förhoppningsvis lossnar då muttern av kraften från startmotorn. När vevaxelbulten är lossad måste den pulas in i hålet i innerskärmen för att remskivan skall gå att få av då det är väldigt trångt. Nu ska det gå att plocka bort remskivan och nedre kamremskåpan utan problem, tänk bara på att hantera remskivan varsamt.

Steg 2 – Ställa in remmen (Bild 12-19)
Lokalisera alla markeringar och rengör området så det är lättare att hitta senare (använd bromsrengöringen) Rotera på vevaxeln MEDURS tills alla markeringar stämmer överrens (kan behövas upp till sex varv). En sak som är rätt smart att göra är att med vanlig frystejp tejpa över remmen och kamdreven samt även över vevaxeldrevet och oljepumpdrevet. På så sätt kan man med den nya remmen sätta på tejpbitar på samma ställen (räkna tänder inte längd) och med hjälp av detta sedan ta reda på om man har satt på remmen korrekt och inte missat någon tand eller att något drev kommit ur position. Sen är det bra om man sätter en klämma eller liknande på kamdreven så att de inte rör sig ur position efter att remmen tagits bort. Ytterligare en sak man kan göra för att försäkra sig om att alla drev är korrekt inställda och inte flyttar sig ur position är att ta en skruvmejsel och föra in i hålet på bild 18 & 19. Muttern för hålet sitter på baksidan av motorn och kan ses om man tittar in längs drivaxeln. Lossa muttern och för in skruvmejseln, går den in helt (minst 6 cm) är allt ok, går den in mindre än 3 cm så rotera vevaxeln igen till markeringarna stämmer och prova igen. Funkar det inte? Har du verkligen sett till att ALLA markeringar stämmer? Lämna skruvmejseln inne under hela kamremsbytet.


Steg 3 – Plocka loss resten (Bild 20-28 )
Nu är det dags att lossa remmen plus tillbehören, se nu bara till att alla markeringar står korrekt innan demonteringen börjar. Börja med att lossa muttern till spännhjulet och till löprullen och ta bort dessa. Nu skall det vara enkelt att ta bort kamremmen, men se till så inte några drev flyttar sig ur position. Om man inte vet säkert att man ska byta ut den hydrauliska spännaren men ändå montera bort den för inspektion så skall man skruva in specialverktyg 1 så att den kommer i kontakt med spännararmen. Därefter skall man skruva in den så mycket att man kan föra in en sprint genom hålet i spännaren och dess tryckstav. Eventuellt kan man behöva vrida på tryckstaven så att dess hål hamnar mitt för spännarens hål. Det kan ta ett litet tag innan hydraulspännaren reagerar på att man skruvar på verktyget så vrid en fjärdedels varv åt gången och vänta några sekunder innan du provar att trycka in sprinten. När sprinten är i så skruva ut verktyget en bit och lossa bultarna till spännaren. Den hydrauliska spännaren skall ersättas om den visar tecken på oljeläckage, om tryckstaven går rucka på för hand eller om det finns synliga skador på tryckstaven eller spännararmen. Spännararmen skall vara helt flat på undersidan där tryckstaven ligger an, finns en urgröpning eller ett avskaft område efter spännarkroppens topp så skall spännarmen, den hydrauliska spännaren och spännrullen bytas ut. Löprullen bör bytas om det låter konstigt när man snurrar på den eller om den inte byttes sist.

Nu är det dags att ta bort balansaxelremmen. Först drar du ut vevaxeldrevet och plattan bakom (se till att markera framsidan på den så du sätter tillbaka den åt rätt håll). Nu lossar du på spännrullen och tar av remmen, även här kan du först markera upp med frystejp eller liknande för att se till att den nya sätts på korrekt.


Steg 4 – Sätt dit det nya (Bild 23,29,30)
Börja med att markera den nya balansaxelremmen efter den gamla (om det inte redan är gjort) genom att räkna antal kuggar emellan markeringarna. Placera remmen över de båda dreven och se till att tejpmarkeringarna matchar. Se även till så inte dreven har rubbats ur sin position när du satte på remmen. Om de rubbats får du ställa in dom rätt igen och försöka sätta på remmen en gång till. När remmen är på så är det dags att spänna den. Sätt dit den nya spännrullen (alternativt återanvänd den gamla om den verkar ok) Sätt i centerbulten och skruva in den, bara löst. Bänd spännrullen mot remmen, uppåt och åt höger så att bulten hamnar som på bild x snett nedanför mittpunkten på rullen. Detta kan göras med en inlindad skruvmejsel eller liknande. Skruva åt bulten så att rullen inte kan rotera (ca 25 NM enligt verkstadshandbok). Balansaxelremmen behöver inte vara spänd som en fiolsträng, men det är bra om den inte är för fladdrig. Sätt tillbaka metallplattan och vevaxeldrevet (de ska inte gå att sätta tillbaka dem fel).

Sätt dit spännrullen och löprullen för kamremmen samt den hydrauliska spännaren innan du börjar fundera på att sätta dit remmen. Spänn löprullen med ca 25 NM och skruva fast bulten till spännrullen fingerhårt.

Eftersom vi varit så smarta att markera med tejp hur den gamla kamremmen satt över alla drev och sedan överförde markeringarna till den nya remmen så blir det rätt lätt att sätta på kamremmen korrekt. Det gäller bara att se till att remmen sitter vid rätt kuggar så den inte är nån kugg för slapp mellan olika drev. Det är en fördel om man är två när man gör detta. Placera remmen först över det högra kamaxeldrevet och se till att markeringen på remmen sitter mot markeringen på drevet. Sätt på en klämma för att hålla remmen på plats. Tag nu två nycklar på muttrarna till kamaxeldreven och finjustera in så markeringarna ligger rakt mot varandra (se bild). Lägg över remmen över det andra drevet och se till så att markeringen på remmen matchar markeringen på drevet. Sätt en klämma till. Placera nu remmen över oljepumpsdrevet, vevaxeldrevet och på rätt sida rullarna. Se även här till att markeringarna stämmer, både de ursprungliga och dina egna. Nu när remmen är på helt kan du kolla markeringarna så de står korrekt även nu. Om inte får du ta loss remmen och göra om! Ta bort skruvmejseln ur hålet på baksidan av motorn och sätt fast muttern. Snurra vevaxeln 6 varv (tills alla markeringarna står vid respektive märke) Stämmer alla fortfarande? Om inte, gör om!


Steg 5 – Spänn och ställ in (Bild 31,32)
Nu kommer en klurig bit av jobbet där det gäller att spänna kamremmen precis rätt så den inte slits ut i förtid (för hårt spänd) eller hoppar över nån kugg vilket INTE är bra (för löst spänd). Skruva in verktyg 1 tills kontakt med spännararmen fås. Fortsätt skruva långsamt till sprinten i hydraulspännaren enkelt kan dras ut. Tänk på att det tar några sekunder innan spännarpinnen trycks ihop. Kamremmen är korrekt spänd när avståndet mellan spännararmen och hydraulspänanrens kropp är mellan 3,8-4,5 mm. Lämpligt för att testa detta avstånd är att ta en 4 mm bult som placeras därimellan. Skruva nu in verktyg 1 långsamt tills testbulten precis får plats emellan men går att dra ut. Nu skall spännrullen bändas upp och fästas. Använd verktyg 2 för att bända upp rullen, den skall inte bändas upp så blodkärlen spricker på dig, men inte heller för löst. Det kan ta några gånger innan man får till det rätt så misströsta inte om du oroar dig över hur hårt det egentligen skall vara, det lär du dig snart. När rullen har bänds upp så dra åt bulten. Snurra ut verktyg 1 några varv. Kolla direkt om du får in testbulten mellan spännararmen och den hydrauliska spännaren. Är avståndet för litet för att bulten ska få plats eller är avståndet större så det går att föra bulten upp och ner så är det bara att spänna om igen. Bara att lossa spännrullen, snurra in verktyg 1 tills avståndet är precis så att testbulten får plats, bänd upp spännrullen och sätt fast den, skruva ut verktyg 1 några varv och kolla avståndet igen. När avståndet är ok skall du dra runt vevaxeln 6 varv (tills alla markeringar står vid respektive märke) Dubbelkolla gärna att märkena stämmer. Vänta i 15 minuter och kolla sen igen att avståndet är ok. Om inte, spänn om igen. När avståndet är korrekt, vrid runt motorn en gång till och vänta i 15 minuter innan du mäter avståndet IGEN. Det är lika bra att ta dig 15 minuter extra nu när du har allt nedplockat istället för att senare upptäcka att du måste plocka isär allt för att spänna om kamremmen.

Steg 6 – Sätt ihop allt (Bild 33, 34)
Kolla en gång så att alla bultar och muttrar är åtdragna innan du börjar sätta ihop resten. Allt sätts ihop i omvänd ordning. Det som är klurigt är att dra åt vevaxelbulten med rätt moment. Detta eftersom motorn kommer snurra med om man inte har en bra mutterdragare eller kan fixera vevaxeln på nåt sätt. Som sagt, har du en bra mutterdragare är det bara att ställa in den på 110NM och fästa den. Om inte får du hitta på någon smart lösning för fixering av vevaxeln. Jag kan två alternativ här, det ena är väldigt enkelt och går ganska snabbt om du inte har en ventilkåpa som sitter som berget. Detta är vad jag gjorde, vet inte hur pass bra detta är då jag inte läst någon annan stans att man kan göra så här. Jag lossade och tog bort ventilkåpan. Sedan lokaliserade jag sexkanten på insugsaxeln som är till för att man skall kunna hålla kamaxeln fixerad med en stor skiftnyckel eller liknande. Eftersom det krävs två för detta bad jag en annan att hålla hårt i skiftnyckeln medans jag själv använde mig av momentnyckeln tillsammans med en förlängare för att dra bulten med 110NM. Detta förfarande gör ju att det är själva kamaxelremmen som får ta upp spänningarna eftersom kamaxeldrevet är fast medans vevaxeln vill dra runt motorn. Vet ej hur hälsosamt detta är, men det funkade bra för mig iaf och var inte lika krångligt som att göra ett specialverktyg.


Sammanfattning:
 

Lycka till!


Bild 01 - Översikt


Bild 02 - Specialverktyg 1


Bild 03


Bild 04


Bild 05


Bild 06


Bild 07


Bild 08


Bild 09


Bild 10


Bild 11 - Kamremskåpan


Bild 12


Bild 13 - Timing marks


Bild 14- Närbild på de nedre märkena


Bild 15


Bild 16


Bild 17


Bild 18


Bild 19


Bild 20


Bild 21


Bild 22


Bild 23 - Balansrem


Bild 24


Bild 25


Bild 26


Bild 27


Bild 28


Bild 29 - Montering av kamremmen


Bild 30


Bild 31 - Spänna remmen


Bild 32


Bild 33 - Fixering


Bild 34